Uticaj promene prezimena nad vlasništvom automobila

Pitanje: Da li se prilikom promene prezimena automobil ponovo mora prevesti na tu osobu?

Odgovor: Nema potrebe za ponovnim prenosom vlasništva u slučaju promene prezimena jer se radi o istoj osobi. U ovoj situaciji je relevantan podatak o JMBG, a on se ne menja sa promenom prezimena. Vaša obaveza je da nastalu promenu prijavite MUP-u kako bi ste ažurirali podatke u ličnim dokumentima (ličnoj karti, pasošu, vozačkoj dozvoli i saobraćajnoj dozvoli). Poželjno je da se o tome obavesti i osiguravajuće društvo kod kojeg imate polisu auto-odgovornosti, kako bi se eventualno promenili podaci i u polisi, ali nije neophodno. Već pri prvoj sledećoj registraciji će, na bazi izmene u ličnoj karti, i svi ostali potrebni dokumenti biti ažurirani, pa samim tim i buduće polise osiguranja od auto-odgovornosti.

Korisni linkovi:
Uticaj promene prezimena na važenje ovlašćenja za motorno vozilo

IP Sinhro

 

Podeli sa drugima