Postupak registracije traktora

 

POSTUPAK REGISTRACIJE NOVIH TRAKTORA JE SLEDEĆI :

TRAKTOR SA ZELENIM TABLICAMA

UKOLIKO SE KREĆE SAMO PO OBRADIVIM POVRŠINAMA (NJIVI) PLAĆA:

  • Republičku administrativnu taksu
  • Saobraćajnu i tablice


TRAKTOR SA BELIM TABLICAMA

UKOLIKO SE UKLJUČUJE U SAOBRAĆAJ PLAĆA:

  • Republičku administrativnu taksu
  • Saobraćajnu i tablice
  • Javne puteveNAPOMENA:Komunalna taksa i porez na upotrebu motornog vozila se ne plaća. Polisa autoodgovornosti se obračunava po tarifi za vučno vozilo.

Podeli sa drugima