Registracija auto prikolice - Procedura produženja već registrovane auto prikolice


Ako nemate ATEST priključnog vozila (za prikolicu samogradnje koji se dobija pri prvoj registraciji), onda pri registraciji motornog vozila - putničkog automobila (Lokalni MUP - Za Beograd, Ljermontova 12a, soba 2, radno vreme od 8:00 do 15:30) predaju se sve tri tablice , a na šalteru MUP-a dobija registracioni list (plave boje) sa svim potrebnim podacima o priključnom vozilu. Na osnovu tog registracionog lista vrši se tehnički pregled.


Tehnicki pregled auto prikolica

Potrebno je dovesti prikolicu na tehnički pregled.

Obavezno proveriti da li tehnički pregled koji ste odabrali ispunjava uslove za tehnički pregled auto prikolica (pozvati ih telefonom i sl.).

Potrebna dokumenta:

1. Atest ili registracioni list iz MUP-a (za samogradnju) ili fakturu (račun)ili kupoprodajni ugovor za već kupljenu auto prikolicu

2. Lična karta vlasnika auto prikolice

Na tehničkom se dobija ispunjen registracioni list kao potvrda ispravnosti auto prikolice.


Polisa osiguranja auto prikolica

Polisa osiguranja i uplata premije (iznosa osiguranja).

Potebna dokumenta:

1. Registracioni list sa tehniČkog pregleda

2. Lična karta vlasnika auto prikolice


Uplata taksi auto prikolica

Uplata taksi se vrši na šalteru banke ili pošte

Potrebna dokmenta:

1. Popunjene uplatnice za takse i polise

Nakon uplate na salteru se dobijaju overeni primerci uplatnica (original i kopija).


Odlazak u MUP auto prikolica

Potrebna dokumentacija:

1. Popunjen registracioni list (sa tehničkog - bele boje)

2. Popunjen registracioni list iz MUP-a (plave boje)- ukoliko je urađen na početku procesa registracije

3. Kopija polise (drugi primerak)

4. Uplatnice-kao dokaz uplate iznosa za takse i polisu (original)

5. Lična karta vlasnika auto prikolice

6. Atest (ukoliko je urađen na početku procesa registracije - tj. ako ga imate)
Napomena: Aktuelni problemi u vezi nemogućnosti registracije prikolica