Uputstvo za startovanje probne verzije TEX-a

Uputstvo za startovanje programa nakon izvršene instalacije na Vaš računar

KORAK 1.

     - Datum na računaru mora biti u formatu dd.MM.yyyy

     - Mora biti instaliran čitac saobraćajne dozvole ( čitač skidate sa linka: čitač saobraćajne dozvole )

KORAK 2.

      Starujete ikonicu Tex_ver_demo001 (pojaviće se na desktopu Vašeg računara nakon instalacije)

KORAK 3.

       Iz meni bara (gore desno) izaberete Osnovni podaci

     - Prvo izaberete Podaci o firmi i umesto Test proba unesete naziv Vaše firme i popunite ostala polja

     - Unos mesta ne otvarate jer su sva mesta već uneta

     - Otvorite Unos operatera/kontrolora i umesto Test operater unesete prezime i ime operatera i kontrolora koji rade

     - Otvorite Linija pregleda i tu upišete broj Vaše linije (broj sa registracionog lista)

     Ostalo ne dirati već je ubačeno

KORAK 4.

       Iz meni bara sada izaberete opciju Start

     - Izaberete Startna podešavanja

     - Kliknite na dugme Preuzmi ime

     - U osnovnim podešavanjima izaberite podatke koji će biti startni u daljem radu (morate izabrati ne pisati ako nečega nema u izboru vratite se u Osnovne podatke i tamo ga dodajte pa ga ovde izaberite).

KORAK 5.

       Iz meni bara izaberete Cenovnici

     - Državne takse su nove i sređene (ne treba ih dirati)

     - Otvorite Interne takse

Ovde je ubačena Komunalna taksa za Beogradske opštine - vi koji ne pripadate beogradskim opštinama u koloni CENA promenite cene i posle svake promene kliknite dugme pored OK

    - Kada ste eventualno ispravili cene komunalne takse u žutom polju Izaberi taksu izaberete Tehnički pregled i na isti način kao kod komunalne unesete vaše cene tehničkog pregleda.  Isto se radi i kod ugovora

!! Ne dirati Opciju Bez takse !!!

Ovim su startne radnje završene - izadjite iz programa i ponovo ga startujte.

Imate dva osnovna dugmeta Registracija vozila ( vodi vas u registraciju) i Ugovori (vodi vas u ugovore i ovlašćenja)

Napomena: ( Margine uplatnica podesavate u Start-podesavanje margina za stampu)

Ukoliko ste zadovoljni sa programom posle isteka DEMO vezije možete nas kontaktirati na  telefon 063 / 264 -108