Kada vam se dogodi saobraćajna nezgoda u inostrantvu potrebno je da:

  1. Odmah pozovite policiju i tražite da se izvrši uviđaj
  2. Fotografišite lice mesta nesreće (nezgode) fotoaparatom ili telefonom tako da se vidi položaj vozila i registarske oznake kao i znakovi na putu (fotografišite iz više uglova - što više fotografija)
  3. Pre izlaska iz strane zemlje uzmite svu dokumentaciju koju je načinila inostrana policija (zapinik o uviđaju i/ili potvrdu o saobraćajnoj nezgodi i/ili potvrdu o oštećenju vozila...)
  4. Ukoliko Vaše vozilo nije u voznom stanju, fotografišite sva oštećenja koja zapazite
  5. Ukoliko vozilo nije moguće prešlepati u Srbiju zamolite bilo koju osiguravajuću kuću da napravi zapisnik o oštećenju vozila
  6. Nakon nezgode obavezno idite na pregled kod lekara a u roku od 24h.
  7. Prijavite štetu na sledećem linku >>>Prijava štete

online prijava štete   online prijava štete

Podeli sa drugima


kasko osiguranje