Prilikom kupovine polise putnog zdravstvenog osiguranje treba obratiti paznju na sledeće:

  • Visina pokrića – to je maksimalni novčani iznos koji može biti isplaćen (plaćen, refundiran) u slučaju štete - u ovom slučaju troškova lečenja, transporta i medicinskih intervencija. Osiguravajuće kuće imaju različite visine pokrića ali su najčešće polise sa visinom pokrića od 30000 eura.
  • Rizici koji su pokriveni polisom – Pre kupovine polise obavezno u uslovima osguranja pročitajte koji su rizici osiguranja pokriveni polisom. Ne mora da znači da jeftinija polisa ima manji broj pokrivenih rizika. Rizici koji su najčešće pokriveni polisom putnog zdravstvenog osiguranja su: ambulantno i bolničko lečenje, troškovi lekova i sanitetskog materijala, transport do najbliže bolnice, medicinska evakuacija itd.
  • Polisu obavezno kupite pre prelaska granice. Nije moguće kupiti polisu nakon izlaska iz zemlje a ako je to tehnički i izvodljivo takva polisa je nevažeća. Neka osiguranja čak u uslovima osiguranja navode minimalni vremenski rok za kupovinu polise pre prelaska granice. Tako možete doći u situaciju da jedan dan pre putovanja nije moguće kupiti polisu pošto osiguranje zahteva da polisu kupite tri dana pred početak putovanja.
  • Da li imate učešće u šteti i ako ga ima koliko je? – Učešće u šteti označava visinu novčanih sredstva sa kojima vi učestvujete u svakoj nastaloj šteti.Šta to znači u praksi? Pa ako ste medicinsku intervenciju u inostranstvu platili 100 eura a Vaše učešće je bilo 10% znači da će Vam osiguranje nadoknaditi iznos od 90e.
  • Kakva je procedura prilikom prijave štete? Da li pre odlaska kod doktora u inostranstvu morate pozvati broj na polisi radi upućivanja u određenu medicinsku. Koji je rok za prijavu štete nakon povratka iz inostranstva.
  • Da li društvo za osiguranje čiju polisu planirate da kupite ima dozvolu za rad Narodne banke Srbije?

 
Podeli sa drugima