Putno zdravstveno osiguranje

Životno osiguranje

Popunite formu za cenovnik

Pol:
Opština prebivališta:
Ime i prezime:
Godina rođenja:
Zanimanje:
Kontakt telefon:
Kontakt e-mail:
Unesite kod sa slike:

Osiguranje - Vaša pitanja

Šteta na vozilu od psa lutalice

 

Pitanje iz oblasti osiguranja

Vozeći automobil naleteo sam na psa lutalicu koji mi je tom prilikom pričinio materijalnu štetu na automobilu. Kome treba da se obratim i šta mi je činiti?

 

Odgovor iz oblasti osiguranje

Jedina mogućnost za nadoknadu štete u sitauciji udara u psa lutalicu, ili neku drugu životinju (npr divljač), je polisa kasko osiguranja. Udar u životinju najčešće spada u paket osnovnih rizika kasko osiguranja kod svakog osiguravajućeg društva i apsolutno je naplativ. Drugi osnov za nadoknadu štete, u ovoj situaciji, ne postoji. Iz Vašeg pitanja se ne vidi jasno da li Vi posedujete polisu kasko osiguranja za Vaše vozilo. Ukoliko to nije slučaj, nažalost ćete štetu na vozilu morati da popravite u sopstvenoj režiji.
Lokalne samouprave bi platile i štetu na vozilu ali ako prvo poseduju polisu odgovornosti i to u situacijama kada je jasno ko je na nekoj teritoriji odgovoran za brigu o psima lutalicama. Ovde mislimo da li je to neko komunalno preduzeće ili ne. U svakom slučaju, naletanje nije isto kao kada pas lutalica izgrize auto. Zašto? Zato što bi se lokalna samouprava mogla braniti da je to možda bilo i iz neprilagođene vožnje uslovima puta. Kada pas lutalica nanese štetu, da li nekog ugrizao za ruku ili izgrizao auto, to je potpuno isto. Ovde ne postoji varijanta plaćam materijalne ili samo nematerijalne štete. Plaćaju se sve štete, na licima i stvarima. Naravno sve ovo važi ako je lokalna samouprava ili lokalno komunalno preduzeće ugovorilo polisu osiguranja odgovornosti.Ako nije samo privatna parnica.
Naš savet Vam je da, nakon popravke vozila, razmislite o ugovaranju kasko osiguranja kako bi ste Vaše materijalno dobro (vozilo) zaštitili od širokog spektra rizika, pa i od situacije koja je Vas zadesila. Obavezno pre sklapanja kasko polise proveriti sa osiguranjem da li su oba pokrića uključena - naletanje i ugrizi.

 

Na Vaše pitanja u saradnji sa sajtom registracija-vozila.rs odgovara Katarina Momirović – ekspert iz oblasti imovinskog osiguranja.


kasko osiguranje osiguranje

 

Podeli sa drugima