Putno zdravstveno osiguranje

Životno osiguranje

Popunite formu za cenovnik

Pol:
Opština prebivališta:
Ime i prezime:
Godina rođenja:
Zanimanje:
Kontakt telefon:
Kontakt e-mail:
Unesite kod sa slike:

Osiguranje - Vaša pitanja

Zašto je bolje ugovoriti kasko osiguranje direktno sa osiguranjem nego preko posrednika?

 

Pitanje iz oblasti osiguranja

Zašto je bolje ugovoriti kasko osiguranje direktno sa osiguravajućom kućom nego preko posrednika?

 

Odgovor iz oblasti osiguranje

Zbog specifičnosti kasko osiguranja koje spada u dobrovoljno osiguranje motornih vozila, jako je bitno sagledati sve njegove aspekte. Budući da je ovo osiguranje dobrovoljno, njegove tarife, pokriće, premija, bonusi i malusi, učešće u šteti i mogućnost plaćanja na rate zavise isključivo od osiguravajuće kuće sa kojom sklapate ugovor o osiguranju. Stoga je bitno da pored ugovora o osiguranju koji potpisujete obratite pažnju i na to ko i kako Vam tumači/prodaje polisu osiguranja. S obzirom da je u praksi čest slučaj da polisu (ugovor o osiguranju) dogovarate sa posrednicima i zastupnicima u osiguranju, bilo bi poželjno da znate kome možete da verujete. Iako u teoriji postoji razlika između posrednika i zastupnika, u praksi će Vam i jedni i drugi prodati polisu osiguranja od koje imaju najviše koristi. Ta korist je u stvari procenat od premije osiguranja koju plaćate, a koja je zakonom strogo definisana. U nastavku ovog teksta ćete dobiti korisne savete o tome kako da izbegnete potencijalne poteškoće do kojih mogu dovesti „saveti“ i „sugestije“ posrednika ili zastupnika prilikom kupovine kasko osiguranja za Vaše motorno vozilo.

Zašto je bolje kupiti kasko osiguranje direktno u osiguravajućoj kući nego kod posrednika i zastupnika:

  • 1. Bolja zaštita ličnih podataka

Podaci koji su potrebni za sklapanje kasko polise su podaci o vozilu i podaci o vlasniku (ugovaraču) osiguranja koje ostavljate posredniku, zastupniku ili osiguravajućoj kući. U sve tri varijante podaci treba da budu tajna i zaštićeni od „curenja“ u druge osiguravajuće kuće, brokerske kuće ili ka nekim trećim licima. Verovatnoća da Vas pozove neko ko ne bi trebalo da Vas zove i ponudi „neko novo osiguranje“ ili „dobru ponudu“ se povećava ako ugovorite osiguranje preko posrednika ili zastupnika. Razlog tome je čest transfer radne snage iz jedne u drugu brokersku kuću, kao i labavije sankcije za krađu podataka u odnosu na osiguravajuće kuće.

  • 2. Brži postupak pri zaključivanju ugovora - ušteda vremena

Neke elemente u ugovoru o kasko osiguranju mogu odobriti samo osiguravajuće kuće od kojih kupujete kasko polisu. Da bi polisa bila važeća, posrednici i zastupnici moraju da se konsultuju sa osiguravajućim kućama. Konsultacije mogu biti različitog tipa, a najčešće su oko vrednosti vozila, rizika koji su uključeni, bonusa, malusa, učešća u šteti, teritorijalne pokrivenosti... U slučaju da komunikacija na relaciji posrednik/zastupnik – osiguravajuća kuća izostane, može se desiti da posedujete polisu kod koje nisu odobreni svi elementi od strane osiguravajuće kuće, pa je polisa nevažeća ili ste je platili više nego što je trebalo. Ne treba zaboraviti da se automobil pre kupovine kasko osiguranja mora fotografisati i da se te fotografije dostavljaju uz kopiju polise osiguranju sa kojim sklapate ugovor. Elementi koji se slikaju i načini na koje se slikaju su strogo definisani kod svake osiguravajuće kuće (strane vozila, pozicije, brojevi šasije...). Ne treba ni spominjati kakve komplikacije može izazvati nestručnost i nepoštovanje procedura prilikom fotografisanja vozila.

  • 3. Plaćanja - (vaša sredstva se sigurno uplaćuju na račun osiguravajuće kuće)

Prilikom plaćanja kasko osiguranja kod posrednika i/ili zastupnika može Vam biti ponuđena opcija da ratu ili celokupan iznos premije date u kešu, a kao dokaz o uplati dobijete priznanicu. U takvim situacijama je najbolje od prodavca (zastupnika ili posrednika) osiguranja tražiti instrukcije o uplati (najbolje uplatnicu na kojoj se nalaze brojevi računa, poziv na broj, svrha uplate, itd.) pa uplatu izvršiti na šalteru banke, pošte, karticom ili nalogom za prenos ako se radi o pravnom licu. U praksi su neretko poznati slučajevi da novac koji treba da bude uplaćen kao premija osiguranja „zaluta na neko drugo mesto“, što se otkrije tek kada nastane šteta ili dođe do nekog drugog problema.

  • 4. Bez „sugestija“ - sami birate ponudu koja vam najviše odgovara

Kao što smo napomenuli u uvodu ovog teksta, posrednici/zastupnici koji u svojoj ponudi imaju više osiguranja gotovo uvek favorizuju ponude onih osiguravajućih kuća od kojih dobijaju najveći procenat, ne vodeći računa o Vašim realnim potrebama, a samim tim i ceni koju plaćate. Često im je u interesu da Vaš automobil „vredi više“, jer će i cena polise biti veća. Pošto se kod većine vozila vrši procena vrednosti na osnovu kataloga AMSS (osim ako nisu nova vozila za koja postoji faktura), može se desiti da Vam vozilo procene na veću vrednost od stvarne (često se to dešava uzimanjem skuplje varijante istog modela i marke vozila). Zapamtite jedno: u slučaju totalne štete ponovo će Vam proceniti automobil, ali će se tom prilikom za vrednost vozila uzeti realna vrednost. Zato se dobro raspitajte (kod više osiguravajućih kuća, posrednika, zastupnika) kolika je zaista kataloška vrednost Vašeg vozila. Ako Vam na različitim mestima daju različitu vrednost, tražite da Vam u katalogu pokažu koju varijantu vozila su izabrali za reper. Jako je bitno da sami dođete do uslova svake osiguravajuće kuće koja Vam je interensantna za kupovinu kaska i sami razmotrite njihove ponude. Za sve nejasnoće koje nađete čitajući „sitna slova“ u uslovima osiguranja, pozovite nekoga direktno u osiguravajućoj kući (ekspozituri, fijilali) i razjasnite svaku nedoumicu. Nemojte se ustručavati da postavljate pitanja tipa „Šta će se desiti ako...?“. Pitajte direktno osiguravajuću kuću sve što Vas zanima.

  • 5. Osiguravajuća kuća uvek ima sveže i aktuelne informacije

Uslovi kasko osiguranja kao i aktuelne akcije se menjaju i prvo se primenjuju u ekspoziturama i filijalama osiguravajućih kuća. Često se dešava da posrednik/zastupnik nije obavešten o promenama uslova osiguranja, bonusa, malusa, popustima i akcijama, pa možete dobiti polisu koju morate da ispravljate ili ćete ostati uskraćeni za neki popust ili trenutnu akciju.

Čitajte i Vi mala slova na ugovoru o kasko osiguranju, i ne dozvolite da Vam ih neko drugi tumači. 

 

Tim sajtova:

www.registracija-vozila.rs

www.kasko-osiguranje.rs

 

 

kasko osiguranje

 

 

Podeli sa drugima