Putno zdravstveno osiguranje

Životno osiguranje

Popunite formu za cenovnik

Pol:
Opština prebivališta:
Ime i prezime:
Godina rođenja:
Zanimanje:
Kontakt telefon:
Kontakt e-mail:
Unesite kod sa slike:

Osiguranje - Vaša pitanja

Amortizacija vozila i likvidacija štete

 

Pitanje iz oblasti osiguranja

Vozilo vlasništvo preduzeća ORSIM d.o.o. Beograd učestvovalo je u saobraćajnoj nezgodi 21.03.2012.godine koju je izazvalo drugo vozilo. U osiguravajućem drustvu "DELTA GENERALI" nas upućuju da sami popravimo vozilo jer je starije - da će nam to biti jeftinije, popravka u servisu koji je podpisnik ugovora sa Delta osiguranjem gde će nam se ugraditi polovni auto delovi ili da moramo da učestvujemo u amortizaciji ukolliko idemo kod ovlašćenog servisera. Da li je ovo po zakonu i ko odgovara za tehničku ispravnost vozila posle ugradnje polovnih delova?

 

Odgovor iz oblasti osiguranje

Koliko smo shvatili iz Vašeg opisa situacije, šteta na Vašem vozilu je nastala po osnovu osiguranja od auto-odgovornosti, pri čemu je osiguranik Delta Generali osiguranja izazavao štetu. Nezavisno od toga koja vrsta osiguranja je u pitanju, osnovno načelo osiguranja, prilikom nadoknade štete je: visina odštete treba da omogući vraćanje materijalnog dobra u stanje u kojem se nalazilo neposredno pre nastanka štete, u meri u kojoj je to tehnički izvodljivo. Ovo načelo je potpuno u skladu sa zakonskom regulativom i pravilima struke osiguranja. Nije navedena tačna starost Vašeg vozila, ali pretpostavljamo da je više od 4 godine, s obzirom da Vas kolege iz pomenutog osiguravajućeg društva upućuju na ugradnju polovnih delova. Ovakav pristup likvidaciji štete, u Vašem slučaju, je u saglasnosti sa gore iznetim načelom, jer bi ugradnja novih delova na polovno vozilo značajno uvećala vrednost materijalnog dobra, u odnosu na njegovo stanje i vrednost pre nastanka štete. Pored toga, treba da imate u vidu i da se svi potrošni materijali i uređaji obavezno amortizuju (akumulator, gume, remenici i sl.) prilikom obračuna štete, jer se na taj način uzima u obzir uticaj vremena na vrednost Vašeg vozila. Sa druge strane, slažemo se sa Vama da je ugradnja polovnih delova nebezbedna i nepouzdana. Iz tog razloga naša preporuka, u ovakvim  situacijama, je da se vitalni delovi vozila (kao npr. kočioni sistem i sl.) obavezno zamenjuju novim, uz Vaše učešće u amortizaciji, a ostali (kao npr. vrata, poklopac motora ili prtljažnika i sl.) zamenjuju polovnim jer ne utiču na bezbednost vožnje.

 

kasko osiguranje osiguranje

 

Podeli sa drugima