Vozila koja ne postoje u katalogu AMSS

 
Za sva vozila kojih nema u Katalogu procena vrednosti se može izvršiti jedino u CMV. U takvom slučaju potrebno je da nam dostavite sve podatke sa druge i trece stranice saobraćajne dozvole (osim podataka o vlasniku vozila) i da na naš žiro račun "AMSS–CMV br.:160-202479-53" uplatite sumu od 500,00 din. sa pozivom na broj 97 96-906, kao i da naznačite kako želite da dobijete procenu (broj faxa ili adresa). Po prijemu dokaza o vašoj uplati možete dobiti procenu faksom u roku od dva sata (120 min). Napominjemo da uplate preko SPP–a do našeg računa putuju jedan dan a preko pošte nekoliko dana, tako da je najbrži način da nam dokaz o uplati (overen primerak uplatnice) pošaljete na fax. Molimo Vas da prilikom popunjavanja uplatnice upišete tačne i čitljive podatke o uplatiocu.

AMSS-Centar za motorna vozila d.o.o.

Radne prostorije :

Porečka 4

11000 Beograd

Tel/fax + 381 11: 2750-722; 2750-971; 2080-124

Radno vreme: od 8:00 do 15:00

.

Izgled popunjene uplatnice sa tačnim: iznosom naknade, brojem žiroračuna i pozivom na broj možete videti na slici ispod.
 

Uplatnica za procenu vozila