Član 50.

Vozač ne sme da vrši polukružno okretanje vozila u tunelu, na mostu, vijaduktu, podvožnjaku, nadvožnjaku, kao i u uslovima smanjene vidlјivosti, odnosno na mestu gde je nedovolјna preglednost, kao i na delu puta koji nema dovolјnu širinu za polukružno okretanje tog vozila.

Podeli sa drugima