Član 163.

Zona škole je deo puta ili ulice koja se nalazi u neposrednoj blizini škole, i kao takva obeležena je odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom.

Brzina kretanja vozila u zoni škole u naselјu je ograničena do 30 km/h, a van naselјa do 50 km/h, u vremenu od 7,00 do 21,00 sat, osim ako saobraćajnom znakom vreme zabrane nije drugačije određeno.

U zoni škole nadležni organ za saobraćaj naložiće upravlјaču puta primenu posebnih tehničkih sredstava za zaštitu bezbednosti dece.

Upravlјač puta dužan je da primeni posebna tehnička sredstva. Bliže propise vezane za utvrđivanje zone škole donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja na predlog ministra prosvete.

Podeli sa drugima