kasko osiguranje

Životno osiguranje

Popunite formu za cenovnik

Pol:
Opština prebivališta:
Ime i prezime:
Godina rođenja:
Zanimanje:
Kontakt telefon:
Kontakt e-mail:
Unesite kod sa slike:
autocentar vms

Aktuelno - Registracija Vozila novosti

Osiguranje motornih vozila

Da bi zaštitili treća lica i njihovu imovinu od posledica saobraćajne nezgode, vlasnici motornih vozila dužni su, po zakonu, sklopiti ugovor o osiguranju automobilske odgovornosti (autoodgovornost), čime je osigurana naknada za štete koje nastanu kao posledica saobraćajnih nezgoda. 

Uplatom premije za osiguranje od automobilske odgovornosti, osiguravajuća kuća će za Vas platiti štetu koju pretrpe treća lica (zbog smrti, telesne povrede, narušenog zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari), ako do saobraćajne nesreće dođe Vašom krivicom.

Važno!
Treća lica su sva lica osim vozača, vlasnika, suvlasnika i korisnika motornog vozila koji je kriv za saobraćajni udes. Pravo na naknadu štete imaju sva lica koja se nalaze u vozilu koje je uzrokovalo saobraćajnu nesreću i sva lica koja se nalaze u drugim vozilima koja su učestvovala u nesreći.


Kupovinom polise AO osigurali ste Vašu odgovornost prema drugim učesnicima nesreće. Sve materijalne i nematerijalne štete koje su posledica saobraćajne nesreće neće biti Vaša obaveza, već obaveza osiguravajućeg društva koje Vam je prodalo polisu. 

Ali budite oprezni. Vaša odgovornost nije u potpunosti prestala kupovinom polise AO. Odabir kvalitetne osiguravajuće kuće predstavlja Vašu odgovornost, jer ako osiguravajuće društvo izgubi dozvolu za rad (ili ode u stečaj-što se u poslednjih 10 godina desilo preko 20 puta) Vi ste u obavezi da nađete novog osiguravača, a novac koji ste dali za polisu Vam je propao.


 

Podeli sa drugima