Da li je moguće preneti registraciju sa jednog na drugo vozilo

Pitanje:Da li je moguće preneti registraciju sa jednog vozila koje je registrovano još šest meseci, ali havarisano( za koje bi odjavio tablice) na drugo vozilo koje nije registrovano?

Poštovani, Pretpostavljamo da ste pod pojmom prenosa registracije mislili na preusmeravanje već uplaćenih novčanih sredstava za potrebe registracije jednog vozila na drugo. Prost prenos novčanih sredstava sa predmeta na predmet nije moguć, ali Vi svakako imate pravo na povraćaj određenog dela novca koji ste uplatili. Prvi korak koji treba da preduzmete je odjava havarisanog vozila, čime su se stvorili preduslovi da ostvarite pravo povraćaja dela uplaćenih novčanih sredstava.
1. Kada je u pitanju premija osiguranja, morate se obratiti osiguravajućem društvu kod kojeg ste ugovorili polisu osiguranja od autoodgovornosti sa zahtevom za povraćaj neiskorišćenog dela premije. Ukoliko u periodu u kojem ste bili osigurani niste imali štetnih događaja, odnosno niste prouzrokovali štetu na trećim licima svojim vozilom, osiguravajuće društvo će Vam vratiti deo premije za period za koji vozilo više neće biti osigurano i to srazmerno broju dana koji je preostao do isteka osiguranja. Ukoliko ste, pak, imali štetnih događaja, nemate pravo na bilo kakav povraćaj jer u tom slučaju ne možemo govoriti o neiskorišćenom delu premije.
2. Što se tiče ostalih uplata, taksi i troškova registracije vozila, treba da znate da pojedine uplate imaju tretman jednokratnog troška (npr. izrada tablica itd.) i one se ne mogu refundirati. Imate pravo samo na povraćaj neiskorišćenog dela novca kod taksi koje imaju karakter godišnjeg troška (npr porez na upotrebu motornog vozila itd) i potražujete ih od subjekata kojima su i uplaćeni (lokalna samouprava ili Republika Srbija)

 

IP Sinhro

 

Podeli sa drugima