PODSETNIK ZA REGISTRACIJU
  Korišcenje podsetnika za registraciju je besplatno, a kazna za neregistrovano vozilo je od 6.000 - 20.000 RSD.

Ako želite da na Vaš e-mail stigne obaveštenje o tome kada Vam istice registracija
ili da dobijete SMS-om obaveštenje, molimo Vas popunite formu ispod.
Sami birate na koliko dana ce Vam stci email ili SMS ako se odlucite i za tu opciju.

NAPOMENA:Da bi ste pravilno uneli datum, kliknite u polje da se pojavi kalendar!!!


  <--Klikni u polje!!
 
 
 
 
Ako želite da dobijete i SMS koji ce Vas podsetiti (onoliko dana ranije koliko ste sami izabrali) ili da unesete registarski broj (marku
i tip) vozila kojem istice registracija (korisno ako imate više vozila)
odaberite "Da" i unesite broj mobilnog telefona i(ili)registarski broj ili marku i tip vozila.

 
 
  <--Primer: 3816xxxxxxx
 
 
 SPONZOR PODSETNIKA ZA REGISTRACIJU


Kalabic tehnicki pregled

Imperial auto