Međunarodna vozačka dozvola

Međunarodna vozačka dozvola (MVD) je obavezan dokument za izlazak iz zemlje motornim vozilom.


dz2

 • Važnost ovog dokumenta od trenutka izdavanja je 3 godine.
 • Ovaj dokument se može izdati samo osobama sa vozačkom dozvolom izdatoj u našoj zemlji.
 • MVD je štampana na srpskom, francuskom, engleskom, španskom, ruskom i nemačkom jeziku.

 

Za dobijanje ovog dokumenta (uz prisustvo korisnika) potrebno je :

1. Zahtev (dobija se i popunjava na šalteru, a možete ga skinuti i zahtev za dobijanje međunarodne vozačke dozvole.)
2. Vozačka dozvola izdata u R. Srbiji - nacionalna (na uvid)
3. Fotokopija nacionalne vozačke dozvole (prednja i zadnja strana)
4. 2 fotografije 3,5 x 4,5 cm
5. Lična karta i pasoš (na uvid)
6. Uverenje teritorijalno nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova o izrečenim ili izvršenim važećim zaštitnim merama, odnosno merama bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom.
7. Dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu od 740,00 dinara
8. Cena: 2000,00 Din.

Međunarodna vozačka dozovla je potrebna u sledećim zemljama: Belgija, Danska, Italija, Lihtenštajn, Monako, Norveška, Nemačka, Francuska, Holandija, Rusija, Švajcarska, Švedska i Španija.

Međunarodna vozačka dozvola nije potrebna za sledeće zemlje: Albanija, Austrija, Bpsna i Hercebovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Grčka, Hrvatska, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Turska, Ukrajina i Velika Britanija.

Dodatne informacije

 • Međunarodnu vozačku dozvolu ovlašćeno lice u auto moto klubu ili društvu ne može izdati ako je u nacionalnoj vozačkoj dozvoli uneta zabrana na neku od kategorija. Odnosno, međunarodna vozačka dozvola se može izdati samo sa kategorijama na kojima nije uneta zabrana upravljanja.
 • U međunarodnoj vozačkoj dozvoli se naknadno ne mogu unositi bilo kakve izmene. Ovo se posebno odnosi na slučajeve kada korisnik međunarodne vozačke dozvole posle izdavanja stekne pored postojeće još neku kategoriju za upravljanje vozilom. U takvim slučajevima se izdaje nova međunarodna vozačka dozvola i nikako se ne ispravlja postojeća.
 • U slučaju ako nacionalna vozačka dozvola ističe pre ovog roka važnost međunarodne vozačke dozvole biće do isteka nacionalne vozačke dozvole.
 • Naknadno upisivanje nove kategorije - U slučaju kada vlasnik međunarodne vozačke dozvole položi ispit za novu kategoriju, ista se unosi u već prethodno izdatu MVD, tako što se u rubriku predviđenu za tu kategoriju, unese datum polaganja vozačkog ispita, pečat i potpis izdavaoca MVD. Vlasnik MVD popunjava novi obrazac, koji se odlaže u arhivu zajedno sa prvobitno popunjenim obrascem, a informacijama o novoj kategoriji upisuje se i u registar izdatih MVD, odnosno u rubriku već izdate MVD. Zbog centralne evidencije podataka, unos nove kategorije u MVD mora da izvrši isti izdavalac, odnosno onaj auto-moto klub koji je prvobitno izdao ovaj dokument. Pri tome se ne naplaćuje nikakva dodatna nadoknada za naknadni upis kategorije. Za MVD koje se koriste u Rusiji, neophodno je da se overi predmetna kategorija na svim listovima u MVD.
 • Zabrane - Ukoliko postoji zabrana vožnje za određenu kategoriju, u napomenu se unosi tekst u kome se precizira trajanje zabrane, i za tu kategoriju MVD se izdaje tek po isteku zabrane.
 • Međunarodna vozačka dozvola može da se izda na osnovu važeće lične karte ili važećeg pasoša.
 • Strani Državljani - Međunarodna vozačka dozvola se izdaje stranim državljanima koji poseduju važeću vozačku dozvolu i imaju dokaz o boravku ili prebivalištu u Republici Srbiji.
 • Potpis nosioca MVD ili otisak palca stavlja se ispod fotografije, a na stranicu "Le tutulaire est dechu du droit de conduire sur le territoire" ne unose se nikakvi podaci jer ove rubrike služe saobraćajnim organima u inostranstvu u slučaju prekršaja nosioca MVD koji za sobom povlači lišavanje prava važnosti na teritoriji dotične zemlje.Važne informacije

 • Na slici ispod možete videti: ograničenja brzina na autoputu, ograničenja brzina van naseljenog mesta, ograničenja brzina u naselju,dozvoljene količine alkohola u krvi, brojeve telefona policije i hitne pomoći.
 • Informacije su date za sve evropske zemlje.
 • Da biste zaustavili animaciju na željenoj zemlji postavite kursor iznad slike da bi animacija stala.
 • Da biste videli animaciju morate imati Adobe Flash Player.


Klikom na dugme iznad dobićete spisak prodajnih mesta na kojima je moguće kupiti međunarodnu vozačku dozvolu.


Korisne napomene za kasko osiguranje u inostranstvu

Preporuke AUTO MOTO SAVEZA U sledećoj tabeli su date preporuke auto moto saveza za određene zemlje o obavezama nošenja međunarodne vozačke dozvole, protiv požarnog aparata, upotrebi mobilnog telefona, upaljenih svetala i sigurnosnog pojasa.

Zemlja Međ. vozačka dozvola Sigurnosni pojas Mobilni Upaljena svetla PP Aparat
Austrija Da Da Ne Da Ne
Bosna i Hercegovina Ne Da Ne Da Ne
Bugarska Ne Da Ne Da od 1.11. do 1.03. Da
Crna Gora Ne Da Ne Da Ne
Češka Ne do 90 dana Da Ne Da Ne
Francuska Ne Da Ne preporučuje se Ne
Grčka Ne Da Ne Ne Da
Holandija Ne Da Ne Ne Ne
Hrvatska Ne (osim za upravljanje vozilom sa HR registracijom – rent-a-car i sl) Da Ne DA - u toku zimskog rač.vremena
NE - u toku perioda letnjeg rač.vremena osim u uslovima smanj.vidljivosti
Ne
Italija Da Da Ne Da van nas.mesta Ne
Mađarska Ne Da Ne Da van nas. mesta Ne
Makedonija Ne Da Ne Da Ne, osim za vozila na TNG i CNG
Nemačka Da Da Ne preporučuje se Ne
Norveška Ne Da Ne Da Ne
Rumunija Ne Da Ne Da van nas. mesta Da
Slovačka Ne Da Ne Da Ne
Slovenija Ne Da Ne Da Ne
Švajcarska Ne Da Ne preporučuje se Ne
Turska Ne Da Ne Ne Ne
Velika Britanija Da Da Ne Ne Ne

Napomena: Ako kliknete na polja:Zemlja, Međ. vozačka dozvola, Sigurnosni pojas, Mobilni, Upaljena svetla ili PP Aparat možete izvršiti sortiranje podataka.