najavi registraciju vozila online

najavi registracije vozila online

Životno osiguranje

Popunite formu za cenovnik

Pol:
Opština prebivališta:
Ime i prezime:
Godina rođenja:
Zanimanje:
Kontakt telefon:
Kontakt e-mail:
Unesite kod sa slike:
kasko osiguranje
autocentar vms

Aktuelno - Registracija Vozila novosti

Najnovije vesti iz oblasti osiguranja i registracije motornih vozila.

Informacije o promeni cena taksi, polisa i usluga koje prate registraciju vozila .
Informacije o izmenama i pravilnicima za registraciju vozila.


Pogodnosti u Dunav osiguranju sajmu u čast

Najveća osiguravajuća kuća u Srbiji u periodu od 20.03. – 30.04.2017. godine odobrava primenu sledećih komercijalnih popusta:

  • 15% popusta na premiju kombinovanog osiguranja motornih vozila (auto-kasko) za nova vozila proizvedena prošle i ove godine koja se prvi put registruju,
  • 10% popusta na premiju auto-kaska za vozila kojima se obnavlja osiguranje ili se ugovara polisa za polovna vozila.

Takođe se odobrava 10% popusta na kasko osiguranje putničkih motornih vozila (mini-kasko).

Premija osiguranja od auto-nezgode u ovom akcijskom periodu umanjena je za 50%, sa osiguranom sumom od 1.000.000 dinara za slučaj invaliditeta i s osiguranom sumom do 500.000 dinara za slučaj smrti usled nesrećnog slučaja, uz zaključenu ili obnovljenu polisu osiguranja od odgovornosti vlasnika motornih vozila za štetu trećim licima kod „Dunav osiguranja“.

Popust od 20% predviđeno je za premiju osiguranja pomoći na putu, uz zaključenu ili obnovljenu polisu osiguranja od odgovornosti vlasnika motornog vozila za štetu pričinjenu trećim licima ili polisu auto-kaska ili mini kaska zaključenu kod „Dunava“.

Ovom prilikom specijalni poklon Kompanija Dunav je pripremila za osiguranike koji u periodu od 20.03. – 14.04.2017. godine zaključuju auto-kasko, mini-kasko ili osiguranje od auto-odgovornosti putničkih motornih vozila uz kupovinu najmanje dve usluge sa polise „auto-bonus plus“.

Osiguranicima, fizičkim ali i pravnim licima koja zaključuju osiguranje za nova putnička vozila odobrava se vaučer-kartica za kupovinu naftnih derivata na prodajnim mestima „Lukoil Srbija“ a.d. Beograd.

Na ovaj način, za auto-kasko osiguranje novih, nekorišćenih putničkih motornih vozila, koja se po prvi put osiguravaju u „Dunav osiguranju“, Kompanija poklanja vaučer-karticu u vrednosti 6.000 dinara, a za auto-kasko osiguranje polovnih putničkih vozila, prilikom obnove ili prvog zaključenja polise kod „Dunava“, vaučer-kartica vredi 4.000 dinara.
Za mini-kasko osiguranje putničkih motornih vozila poklon vaučer-kartica iznosi 2.000 dinara, dok za osiguranje od auto-odgovornosti putničkog motornog vozila, uz kupovinu najmanje dve usluge sa polise „auto-bonus plus“, vaučer-kartica ima isti iznos od 2.000 dinara.

poklon gorivo uz Dunav osiguranje

Kasko osiguranje kalkulator

Akcija u "Dunаv оsigurаnjе" а.d.о.

Kоmpаniја „Dunаv оsigurаnjе“ а.d.о. u pеriоdu оd 19.12.2016 – 28.02.2017. gоdinе, prilikоm zаklјučivаnjа Ugоvоrа о putničkоm zdrаvstvеnоm оsigurаnju оdnоsnо ugоvаrаnju pаkеtа putnоg оsigurаnjа, nа svim prоdајnim mеstimа, putеm svih kаnаlа prоdаје, оdоbrаvа primеnu slеdеćih kоmеrciјаlnih pоpustа:

-10% pоpustа nа prеmiјu putničkоg zdrаvstvеnоg оsigurаnjа zа pоslоvnа ili turističkа putоvаnjа u inоstrаnstvо, kоја u kоntinuitеtu nе trајu dužе оd 30 dаnа, ili

- 15% pоpustа nа prеmiјu pаkеtа putnоg оsigurаnjа ukоlikо sе zаklјučuје sаmо оsnоvnо оsigurаvајućе pоkrićе (putničkо zdrаvstvеnо оsigurаnjе, оsigurаnjе оd pоslеdicа nеsrеćnоg slučаја - nеzgоdе i оsigurаnjе оd grаđаnskе оdgоvоrnоsti), оdnоsnо 20% pоpustа nа prеmiјu оsigurаnjа u slučајu ugоvаrаnjа јеdnоg ili оbа dоpunskа pоkrićа (оsigurаnjе оd оtkаzа putоvаnjа i оsigurаnjе prtlјаgа); оvi pоpusti primеnjuјu sе zа pоslоvnа ili turističkа putоvаnjа u inоstrаnstvо, kоја u kоntinuitеtu nе trајu dužе оd 90 dаnа.

Nаvеdеni pоpusti primеnjuju sе prilikоm zаklјučеnjа individuаlnih, grupnih i pоrоdičnih ugоvоrа о оsigurаnju.

Uz prеthоdnо nаvеdеnе pоpustе оsigurаnici оdnоsnо ugоvаrаči оsigurаnjа kојi zаklјučе ugоvоr о putničkоm zdrаvstvеnоm оsigurаnju, ili ugоvоrе pаkеt putnоg оsigurаnjа imаli bi mоgućnоst dа kоristе slеdеćе dоdаtnе pоgоdnоsti:

-15% komercijalnog popusta zа plаćаnjе prеmiје оsigurаnjа оdјеdnоm, zа kаskо оsigurаnjе;

-30% kоmеrciјаlnоg pоpustа nа prеmiјu оsigurаnjа pоmоći nа putu;

-zаklјučеnje ugоvоrа о оsigurаnju imоvinе i člаnоvа dоmаćinstvа pо spеciјаlnој cеni putеm pаkеtа „Zimskа čuvаrkućа“, krеirаnоm zа pružаnjе pоkrićа u pеriоdu gоdišnjеg оdmоrа.

Dunav PZO zimski i Cuvarkuca

 

Novi iznos poreza na upotrebu motornih vozila u 2017-oj

Od 1.1.2017-te registracija vozila biće skuplja zbog povećanja poreza na upotrebu motornih vozila. Uvećanje poreza u odnosu na prošlu godinu iznosi 1,5%. Aktuelne cene sa novim iznosima možete videti koristeći "kalkulator registracije vozila".

Poskupljenje komunalne takse za beogradska vozila

Od 1.12.2016-te registracija vozila sa beogradskim registarskim tablicama će biti neznatno skuplja zbog poskupljenja komunalne takse. Od prvog dana decembra primenjivaće se najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila. Aktuelne cene sa novim iznosima možete videti koristeći "kalkulator registracije vozila".

Međunarodna vozačka dozvola za Grčku više nije potrebna

Ubuduće za putovanje u Grčku međunarodna vozačka dozvola neće trebati. U Grčkoj se priznaje vozačka dozvola Republike Srbije na novom obrascu. U slučaju dužeg boravka u Grčkoj neophodno je dozvolu zameniti za grčku, što podrazumeva i polaganje vozačkog ispita. Aktuelne odredbe, cene, uslove izdavanja i zemlje u kojima je potrebna međunarodna vozačka možete pogledati u našoj sekciji "Međunarodna vozačka dozvola".

Milenijum i Triglav povećali cenu obaveznog osiguranja

U poslednjih mesec dana došlo je do poskupljenja premije obaveznog osiguranja kod dve osiguravajuće kuće: Milenijum Osiguranje a.d.o. i Triglav Osiguranje a.d.o. Poskupljenje do koga je došlo odobreno je od strane NBS (Narodna banka Srbije) i neće bito uticati na cenu kompletne registracije vozila. Poskupljenja se kreću od par desetina dinara do par stotina u zavisnosti od vrste motornog vozila. Treba naglasiti da je zadnje veliko poskupljenje obaveznog osiguranja od 30% bilo 01.07.2014. godine. Aktuelne cene osiguravajućih kuća za motorna vozila možete pogledati u našoj sekciji "poređenje cena osiguranja".

Nove cene registracije vozila u 2016-oj

Od 1 januara 2016 godine primenjivaće se veće cene poreza na upotrebu motornih vozila. Nove cene su za nijansu veće od cena u protekloj godini pa će registracija motornih vozila u 2016-oj godini biti neznatno skuplja. Što se tiče načina obračuna poreza na upotrebu motornih vozila, on ostaje isti tako da vlasnici putničkih vozila sa kubikažama preko 2000 kubika neće imati nikakve povlastice pa će cena registracije biti slična kao i prošle godine. Cenovnik registracije vozila je uredno ažuriran na sajtu, a važeće cene registracije vozila možete izračunati u "kalkulatoru registracije vozila".

Novi propisi za naknadno zatamnjena stakla, naknadno ugrađena LED sveta i prepravke na vozilu

Novim dopunama Pravilnika o ispitivanju vozila od 18.09.2015 definisano je ispitivanje naknadno zatamnjenih stakala na vozilu ispituje se svetlosna propustljivost i refleksija (efekat ogledala). Dat je nalog saobraćajnoj policiji na terenu da pooštri kontrolu vozila na kojima uoči da ima naknadnih preparvki odnosno odstupanja od fabričkog modela, a za koje utvrdi da nemaju odgovarajuća uverenja (atest).

Primeri prepravki između ostalog su:

  • Naknadno ugrađene ksenon sijalice i uređaji koji su u većini slučajeva kineskog porekla koje obično nisu homologovani, a ugrađuju su u farove koji isto nisu homologovani kao ksenon farovi.
  • Naknadno ugrađena dnevna svetla (LED tehnologije) koja nemaju homologaciju, naknadno zatamnjena stakla sa folijama, dodatni uređaji na vozilu koji nisu fabričke ugradnje (upadljivi spojleri i sl.), tjunirana vozila sa prepravljenim vešanjem i ogibljenjem i drugi slučajevi koji se mogu uočiti u bazi podataka sa slikama i na putevima.

Međutim kada su u pitanju zatamnjena stakla, za sada vlasnici i korisnici takvih vozila nemaju mogućnost da izvrše atest ni u jednoj ovlašćenoj organizaciji za ispitivanje vozila! U ovom momentu je jedna ovlašćena organizacija za ispitivanje podnela ABS (Agenciji za bezbednost saobraćaja) proceduru ispitivanja i čeka njeno odobrenje.

Uređaji kojima će se vršiti ispitivanje, takođe moraju biti etalonirani i odobreni. Poučeni dosadašnjim iskustvom taj proces može potrajati mesecima. Vlasnici vozila sa zatamnjenim staklima i pored toga što hoće da urade atest u ovom momentu nemaju gde.

Na tehničkim pregledima vlada konfuzija i proizvoljno tumačenje od tehničkog do tehničkog. Kakav će epilog ovakva situacija imati, uskoro će se videti.

Članci u kojima smo obrađivali ovu tematiku:

Kompletni troškovi registracije vozila u Prijepolju

U kalkulatoru registracije vozila od danas se nalazi opština Prijepolje. Da biste saznali troškove registracije, prilikom popunjavanja kalkulatora registracije  u spisku ponuđenih opština potrebno je izabrati opštinu Prijepolje i uneti podatke za vozilo. Spisak agencija i tehničih pregleda u Prijepolju možete videti na linku: Agencije i tehnički pregledi na opštini Prijepolje.

Uputstvo za samostalan uvoz polovnjaka u Srbiju

Novi tekst u sekciji "Uvoz i carina vozila" koji će Vam u deset koraka dati detaljno uputstvo kako da samostalno uvezete automobil u Srbiju iz inostranstva. U tekstu je korak pom korak dato objašnjenje za: odabir automobila, putovanje u inostranstvo, obezbeđivanje pratećih dokumenata uz automobil. Takođe smo se trudili da sugerišemo na troškove koji Vas mogu sačekati u tom procesu. Čitav jedan korak je posvećen i izbegavanju neželjenih sitacija i dodatnih troškova. Ceo tekst možete videti na linku: Detaljni opis procedure uvoza vozila u Srbiju- saveti korak po korak.

Podeli sa drugima