Zeleni karton

Zeleni karton je obavezan dokument ako se vozilom domaće registracije putuje u inostranstvo .

Od 01.01. 2012 godine zeleni karton je neophodan samo za Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu.


Zeleni karton
  • Važnost ovog dokumenta je od trenutka izdavanja pa do  isteka premije obaveznog osiguranja.
  • Ovaj dokument se vezuje uz polisu obaveznog osiguranja i na njoj se mora nalaziti broj polise uz koju važi.
  • Osiguravajuće društvo koje je izdalo polisu obaveznog osiguranja izdaje i zelenu kartu.

Za dobijanje ovog dokumenta potrebno je:

1. Polisu obaveznog osiguranja na uvid
2. Saobraćajna dozvola
3. Cena: 2000,00 do 3000,00 Din u zavisnosti od osiguravajuće kuće. Cenovnik zelenog kartona za sva osiguranja.

Dodatne informacije

  • Zelena karta osiguranja je dokaz da za svoje vozilo imate zaključeno osiguranje auto-odgovornosti kod domaćeg osiguravajućeg društva.
  • Posedovanjem zelene karte obezbeđujete osiguravajuću zaštitu za eventualne materijalne i nematerijalne štete koje možete pričiniti drugima (trećim licima) u saobraćajnoj nezgodi prilikom boravka u nekoj od zemalja članicama sistema zelene karte.

Važne informacije

  • Na slici ispod možete videti: ograničenja brzina na autoputu, ograničenja brzina van naseljenog mesta, ograničenja brzina u naselju,dozvoljene količine alkohola u krvi, brojeve telefona policije i hitne pomoći.
  • Informacije su date za sve evropske zemlje.
  • Da biste zaustavili animaciju na željenoj zemlji postavite kursor iznad slike da bi animacija stala.
  • Da biste videli animaciju morate imati Adobe Flash Player.


Klikom na dugme iznad dobićete spisak prodajnih mesta na kojima je moguće kupiti zeleni karton.

Korisne napomene za kasko osiguranje u inostranstvu


Preporuke AUTO MOTO SAVEZA

U sledećoj tabeli su date preporuke auto moto saveza za određene zemlje o obavezama nošenja međunarodne vozačke dozvole, protiv požarnog aparata, upotrebi mobilnog telefona, upaljenih svetala i sigurnosnog pojasa.
Zemlja Međ. vozačka dozvola Sigurnosni pojas Mobilni Upaljena svetla PP Aparat
Austrija Da Da Ne Da Ne
Bosna i Hercegovina Ne Da Ne Da Ne
Bugarska Ne Da Ne Da od 1.11. do 1.03. Da
Crna Gora Ne Da Ne Da Ne
Češka Ne do 90 dana Da Ne Da Ne
Francuska Ne Da Ne preporučuje se Ne
Grčka Ne Da Ne Ne Da
Holandija Ne Da Ne Ne Ne
Hrvatska Ne (osim za upravljanje vozilom sa HR registracijom – rent-a-car i sl) Da Ne DA - u toku zimskog rač.vremena
NE - u toku perioda letnjeg rač.vremena osim u uslovima smanj.vidljivosti
Ne
Italija Da Da Ne Da van nas.mesta Ne
Mađarska Ne Da Ne Da van nas. mesta Ne
Makedonija Ne Da Ne Da Ne, osim za vozila na TNG i CNG
Nemačka Da Da Ne preporučuje se Ne
Norveška Ne Da Ne Da Ne
Rumunija Ne Da Ne Da van nas. mesta Da
Slovačka Ne Da Ne Da Ne
Slovenija Ne Da Ne Da Ne
Švajcarska Ne Da Ne preporučuje se Ne
Turska ne Da Ne Ne Ne
Velika Britanija Da Da Ne Ne Ne

Napomena: Ako kliknete na polja:Zemlja, Međ. vozačka dozvola, Sigurnosni pojas, Mobilni, Upaljena svetla ili PP Aparat možete izvršiti sortiranje podataka.

Podeli sa drugima