Međunarodno ovlašćenje ili "Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu" - DTV

Međunarodno ovlašćenje ili "Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu" - DTV

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu je obavezan dokument za svaki izlazak iz zemlje tuđim vozilom.


dz11
 • Važnost ovog dokumenta od trenutka izdavanja je najviše 12 meseci, a na zahtev vlasnika, može se izdati i na kraći vremenski period. Rok važnosti se ne vezuje za datum isticanja registracije vozila.
 • Ovaj dokument se izdaje:
  državljanima Republike Srbije, uvidom u ličnu kartu ili pasoš, izdat u Republici Srbiji, stranim državljanima, sa privremenim ili stalnim boravkom u Republici Srbiji, uvidom u odgovarajući dokument o prijavi boravka, izdat od strane MUP-a.
  stranim državljanima sa dvojnim državljanstvom, odnosno sa pasošem izdatim u nekoj od bivših jugoslovenskih republika, samo pod uslovom da takav korisnik ima važeću ličnu kartu, izdatu u Republici Srbiji. U tom slučaju, u DTV se unosi samo jedan od brojeva pasoša (ne oba), a kopija lične karte se ostavlja za arhivu.
 • DTV ne može da se izda:
  za vozila sa registarskim tablicama kao što su: 999-hhh, RP, CD, E, A, i ostala vozila registrovana po posebnoj proceduri.
  izdaje na osnovu kopije saobraćajne dozvole.
 • Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV) izdaje se na obrascu utvrđenom od strane međunarodnih organizacija AIT i FIA. DTV služi kao dokaz da vozač može da putuje tuđim vozilom u inostranstvo, na osnovu ovlašćenja koje mu je dao vlasnik vozila. Obrazac DTV je žute boje, formata A5, sa tekstom na srpskom, francuskom i engleskom jeziku. Leva unutrašnja strana predstavlja ovlašćenje za upravljanje tuđim vozilom koje daje vlasnik vozila, a desna unutrašnja strana predstavlja samu dozvolu za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu.

Za dobijanje ovog dokumenta potrebno je :

Obavezno prisustvo vlasnika sa ličnom kartom ili korisnik donosi ovlašćenje od suda ili opštine (sudsko ovlašćenje staro do 12 meseci, opštinsko ovlašćenje staro do 6 meseci), da se tim vozilom može upravljati u inostranstvu.
1. Obavezno prisustvo korisnika sa pasošem
2. Saobraćajna dozvola
3. Fotokopija saobraćajne dozvole
4. U slučaju da je vlasnik vozila pravno lice, potrebno je ovlašćenje na memorandumu firme za korisnika, overeno pečatom, kao i potpisom ovlašćenog lica.
5. Cena: 1500,00 Din.

 

Dodatne informacije

 • Kada su u pitanju vozila kupljena na lizing, ako je korisnik lizinga fizičko lice, takvo lice mora imati od lizing kompanije posebno ovlašćenje koje mu daje pravo da vozilo koje je pod lizingom koristi van zemlje. Postoje u nekim ugovorima o lizingu posebne klauzule ugovora koje predviđaju korišćenje vozila i van granica pa u takvim slučajevima ne treba posebno ovlašćenje od lizing kompanije.
 • Ukoliko je korisnik lizinga pravno lice, to pravno lice daje ovlašćenje krajnjem korisniku, s tim što takođe mora da se obezbedi ovlašćenje lizing kuće za upravljanje vozilom u inostranstvu, ukoliko ova odredba nije navedena u ugovoru o lizingu.Kada se izda DTV, nosi se u lizing kuću na overu – u donji desni ugao lista unutrašnje leve strane ovlašćenja („Svojeručni potpis vlasnika vozila“) stavlja se pečat i potpis vlasnika vozila, to jest lizing kuće. Korisnik vozila može da priloži ovlašćenje dato od strane vlasnika vozila, overeno u sudu ili opštini, na osnovu koga prisustvo vlasnika vozila nije obavezno pri izdavanju DTV. Predmetno ovlašćenje mora da sadrži klauzulu da se korisnik vozila ovlašćuje da upravlja tim vozilom u inostranstvu, odnosno da predmetno vozilo može da otuđi. Takvo ovlašćenje važi do opoziva, ali ne može da se prenosi na treće lice.
 • U slučaju da korisnik vozila putuje u Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, za koje nije potreban pasoš, DTV može da se izda korisniku na osnovu njegove lične karte, s tim da korisnik potpiše da je upoznat da ne može da koristi izdatu DTV u drugim zemljama, za koje mora da ima pasoš. Napomenu da je upoznat sa ovim ograničenjem, korisnik potpisuje u posebnoj rubrici u registru DTV. Pri svakoj promeni podataka iz lične karte/pasoša, izdaje se novi dokument.
 • Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV) se izdaje isključivo za vozila registrovana u Republici Srbiji, na osnovu važeće originalne saobraćajne dozvole za vozilo.


Važne informacije

 • Na slici ispod možete videti: ograničenja brzina na autoputu, ograničenja brzina van naseljenog mesta, ograničenja brzina u naselju,dozvoljene količine alkohola u krvi, brojeve telefona policije i hitne pomoći.
 • Informacije su date za sve evropske zemlje.
 • Da biste zaustavili animaciju na željenoj zemlji postavite kursor iznad slike da bi animacija stala.
 • Da biste videli animaciju morate imati Adobe Flash Player.


Klikom na dugme iznad dobićete spisak prodajnih mesta na kojima je moguće kupiti međunarodno ovlašćenje.

Korisne napomene za kasko osiguranje u inostranstvu


Preporuke AUTO MOTO SAVEZA

U sledećoj tabeli su date preporuke auto moto saveza za određene zemlje o obavezama nošenja međunarodne vozačke dozvole, protiv požarnog aparata, upotrebi mobilnog telefona, upaljenih svetala i sigurnosnog pojasa.
Zemlja Međ. vozačka dozvola Sigurnosni pojas Mobilni Upaljena svetla PP Aparat
Austrija Da Da Ne Da Ne
Bosna i Hercegovina Ne Da Ne Da Ne
Bugarska Ne Da Ne Da od 1.11. do 1.03. Da
Crna Gora Ne Da Ne Da Ne
Češka Ne do 90 dana Da Ne Da Ne
Francuska Ne Da Ne preporučuje se Ne
Grčka Ne Da Ne Ne Da
Holandija Ne Da Ne Ne Ne
Hrvatska Ne (osim za upravljanje vozilom sa HR registracijom – rent-a-car i sl) Da Ne DA - u toku zimskog rač.vremena
NE - u toku perioda letnjeg rač.vremena osim u uslovima smanj.vidljivosti
Ne
Italija Da Da Ne Da van nas.mesta Ne
Mađarska Ne Da Ne Da van nas. mesta Ne
Makedonija Ne Da Ne Da Ne, osim za vozila na TNG i CNG
Nemačka Da Da Ne preporučuje se Ne
Norveška Ne Da Ne Da Ne
Rumunija Ne Da Ne Da van nas. mesta Da
Slovačka Ne Da Ne Da Ne
Slovenija Ne Da Ne Da Ne
Švajcarska Ne Da Ne preporučuje se Ne
Turska Ne Da Ne Ne Ne
Velika Britanija Da Da Ne Ne Ne

Napomena: Ako kliknete na polja:Zemlja, Međ. vozačka dozvola, Sigurnosni pojas, Mobilni, Upaljena svetla ili PP Aparat možete izvršiti sortiranje podataka.