AMSS procena vozila

Centar za motorna vozila AMSS

KATALOŠKA PROCENA VREDNOSTI VOZILA

Zbog velikog interesovanja korisnika našeg sajta za informacije o kataloškoj proceni vozila, napravljena je saradnja sa AMSS-Centrom za motorna vozila. Na našem sajtu je moguće izračunati katalošku cenu polovnih vozila po važećem katalogu AMSS CMV. Katalog koristi Republička poreska uprava R. Srbije. Katalog koriste i sve agencije koje se bave prometom vozila i sva osiguravajuća društva. Ovome treba pridodati i Direkciju javnih prihoda R. Crne Gore i Republičku upravu javnih prihoda Republike Srpske, kao i osiguranja i agencije u ove dve republike. Takođe u poslovima sudske prakse i prilikom različitih slucajeva veštačenja koriste se cene iz kataloga. Naš sajt vam je obezbedio mogućnost procene za: putnička vozila, teretna vozila , motocikle i čamce.


Uputstvo za upotrebu kataloga dato na sajtu www.registracija-vozila.rs:

Trenutna cena polovnog vozila se jednostavno izračunava klikom na sliku ispod. Tu birate jedan od 4 tipa vozila čiju vrednost želite da procenite (putnička, teretna, motorcikle i čamce). Posle toga u novootvorenoj formi u sekciji marka birate marku vozila koje procenjujete. Po izboru marke birate tip vozila. Kod tipa treba obratiti pažnju na one koji uz sebe nose sledeće dve oznake:
-bs-znači da vozilo koristi benzin koji nije bezolovni (super)
-bd-znači da vozilo koristi dizel koji nije eurodizel (D2)
Posle odabira tipa vozila obavezno u polje ispod unesite datum prve registracije vozila. Ako se godina proizvodnje vozila razlikuje od godine u kojoj je vozilo prvi put registrovano onda se unosi 1. jun godine kada je vozilo proizvedeno. Ove podatke možete pronaći u saobraćajnoj dozvoli vozila koje procenjujete. Posle unošenja datuma kliknite na dugme "PROCENI" i ispod će Vam biti prikazana minimalana i maksimalna kataloska vrednost vozila, kao i minimalni i maksimalni očekivana vrednost poreza prilikom prenosa vlasništva.

Napomena: Kataloške vrednosti vozila na našem sajtu date su u okviru od minimalnih do maksimalnih, da bi našim korisnicima dali informaciju u kojim granicama se kreće kataloska vrednost vozila. Za repere su uzeti kataloški najjeftiniji i najskuplji modeli. Očito je da će cena varirati između te dve u zavisnosti od opreme koju poseduje Vaše vozilo. Ako želite apsulutno tačnu katalošku vrednost vašeg vozila možete je dobiti jedino kod AMSS CMV.Trenutno je aktuelna veruzija kataloga br 1/2013, a podaci iz njega se nalaze na našem sajtu. Katalog u papirnom formatu možete naručiti na 011/3291-054.


Na osnovu procene vozila date na našem sajtu, klikom na slike ispod, sami okvirno možete izračunati porez na prenos vlasništva vozila!

Pitanja i sugestije u vezia kataloga objavljenog na našem sajtu možete postaviti na sledećem linku: pitanja u vezi procene vrednosti vozila.

 
Putnička Motorcikli Kamioni Čamci Nema vozila
putnicka procena putnickih vozila procena teretnih vozila procena camaca vozilo ne postoji u katalogu