Za auto škole

Program za auto škole | Evidencija kandidata u auto školama

KANDI - evidencija i obrada podataka o kandidatima u auto-školama

Izgled prozora programa za auto skole


Programski paket namenjen evidenciji i obradi podataka o kandidatima. Programom su rešeni svi administrativni poslovi o kandidatu. Program omogućava unos svih relevantnih podataka o kandidatu, o instruktorima, članovima komisije, ostalim auto školama. Štampa svih potrebnih obrazaca:

 • Prijava za polaganje teorijskog ispita
 • Potvrda o broju časova teorijske obuke
 • Spisak kandidata
 • Potvrda o broju časova praktične obuke
 • Zapisnik o praktičnom ispitu
 • Bodovna lista praktičnog ispita
 • Izveštaj o održanom teorijskom/praktičnom ispitu
 • Izveštaj o obavljenom osposobljavanju kandidata za vozače
 • Potvrda o položenom teorijskom ispitu
 • Uverenje o položenom vozačkom ispitu
 • Ugovor
 • Knjiga praktične obuke instruktora vožnje
 • Knjižica obuke kandidata za vozače
 • Registar osposobljavanja kandidata za vozače
 • Dnevnik teorijske obuke
 • Evidencija izdatih knjiga praktične obuke instruktora vožnje

CENA programa za auto-škole je samo 5700,00 dinara + ptt usluge (paket ide post expressom a naplata se vrši pouzećem).

Narudžbine primamo od 00-24 h, svakog dana.

narucite_ovde


Napomena: Isporuku i kvalitet garantuje QubeSoft. Pravilnik o teoretskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače možete preuzeti OVDE.

  Obrasce o evidencijama u Auto školi možete preuzeti:
 • 1 Deo OVDE
 • 2 Deo OVDE
 • 3 Deo OVDE

 

Lekarski pregled za vozačku dozvolu

 

Podeli sa drugima