Iskustvo sa osiguravajućim društvima u Srbiji

Vaše iskustvo sa društvom za osiguranje

U kom svojstvu ste imali kontakt sa osiguranjem.
Izaberite osiguravajuću kuću sa kojom ste imali neko iskustvo.
Kako biste ocenili Vaše iskustvo sa osiguravajućom kućom na skali od 1 do 10?
Opišite Vaše iskustvo sa izabranom osiguravajućom kućom.
Šta biste poručili izabranoj osiguravajućoj kući?
Mail će ostati poznat samo redakciji sajta www.registracija-vozila.rs