najavi registraciju vozila online

najavi registracije vozila online

Kasko osiguranje vozila | Kasko osiguranje Srbija | Kasko osiguranje cene | Autokasko osiguranje | Kasko osiguranje kalkulator

 

Jednostavan unos osnovnih podataka - Brz odgovor osiguravajućih kuća

Direktno , bez posrednika, ponude osiguravajućih kuća na Vaš e-mail ili telefon

Sami odlučujete o prihvatanju ponudjenih ponuda

Besplatan servis koji štedi vreme i novac

Zašto je bolje ugovoriti kasko osiguranje direktno sa osiguranjem nego preko posrednika?

ams  osiguranje   dunav osiguranje    ddor osiguranje

ZA PONUDE OSIGURAVAJUĆIH KUĆA KLIKNITE NA DUGME ISPOD.

Kasko osiguranje kalkulator

Šta je to kasko osiguranje?
Kasko osiguranje predstavlja osiguranje vozila i njegove nestandardne dopunske opreme (ukoliko je ugovoreno), od posledica nastalih ostvarenjem rizika definisanim ugovorom. Obično se obuhvataju rizik havarije (delimične ili totalne), kao i rizik nestanka vozila (bespravnog otuđenja, razbojništva, krađe).

Koja je razlika između obaveznog auto osiguranja i kasko osiguranja?
Kod obaveznog osiguranja motornih vozila, osiguranik plaća premiju od auto-odgovornosti, tj. nanošenja štete drugom vozilu prilikom nezgode. To znači da u slučaju sudara u kome je osiguranik kriv, osiguravajuća kuća isplaćuje štetu drugom učesniku u nezgodi, kome je naneta šteta. Kod kasko osiguranja, osiguranik osigurava sopstveno motorno vozilo i šteta se isplaćuje bez obzira na krivicu. Jednostavnije rečeno, ukoliko imate polisu kasko osiguranja, uz obaveznu polisu auto-odgovornosti, prilikom sudara u kome ste vi krivi, osiguravajuća kuća ce po obaveznoj polisi auto-odgovornosti nadoknaditi štetu prouzrokovanu vozilu koje ste udarili, a po kasko polisi štetu na vašem vozilu. Ukoliko ugovorite i osiguranje od rizika krađe, u slučaju nestanka vozila, osiguravajuća kuća vam nadoknađuje gubitak (vrši se isplata amortizovane osigurane sume, u zavisnosti od vrednosti, starosti i stanja vozila).

Rizične grupe automobila>>> Deltaljinje

U saradnji sa AMS Osiguranjem i DDOR Novi Sad osiguranjem tim sajta www.registracija-vozila.rs Vam je omogućio da prvi put u Srbiji putem interneta iz fotelje pošaljete zahtev za obracun KASKO osiguranja i da u roku od samo sat vremena dobijete ponude za kasko osiguranje Vašeg automobila . Da biste izračunali KASKO premiju za Vaše vozilo kliknite na dugme "izračunaj kasko".

ZA PONUDE OSIGURAVAJUĆIH KUĆA KLIKNITE NA DUGME ISPOD.

Kasko osiguranje kalkulator


AUTO MOTO SAVEZ OSIGURANJE
Uslovi kasko osiguranja, pokloni i akcije


AMS Osiguranje nudi sledeće varijante auto kasko osiguranja:

  • Poklon AMSO uz svaku polisu kasko osiguranja!! Uz kasko polisu AMS Osiguranja dobijate članstvo AMSS. O poklonima možete saznati više ako kliknite na link :poklon uz polisu kasko osiguranja AMS .
  • Terenska služba! Dostava kasko polise na željenu adresu.
  • Na zahteve pristigle radnim danom do 15h dobijate odgovor u roku od 60 min, na zahteve pristigle neradnim danom i vikendom, dobijate odgovor prvog sledeceg radnog dana.

Sa kasko polisom AMS Osiguranja osigurani ste od sledećih opasnosti:
-sudar, iskliznuće ili prevrtanje vozila usled kiše, snega, leda ili nepažnje vozača
-oštećenje vozila usled oluje, grada, udara groma, poplave ili udara nekog predmeta
-oštećenje vozila od požara, eksplozije, zemljotresa ili pada nekog predmeta
-oštećenje vozila usled zlonamernih postupaka trećih lica
-oštećenje vozila usled udara životinja kao i loma stakala
-oštećenje vozila usled iznenadnog termičkog ili hemijskog delovanja spolja
-krađa vozila ili njegovih sastavnih delova
Klikom na dugmiće ispod možete videti najčešce postavljena pitanja vezana za kasko i AMS tim koji dolazi do Vas!


KASKO TIM KASKO PITANJAAMSO ponuda


DUNAV OSIGURANJE
Kasko osiguranje


Ukoliko želite da se potpuno zaštitite u slučaju svake materijalne štete nastale na vašem vozilu u zemlji i inostranstvu, kao i u slučaju nestanka vozila, neophodno je da posedujute  polisu kasko osiguranja. Kasko osiguranje rešava mnoštvo svakodnevnih situacija koje se pretvaraju u veliki problem ukoliko niste pripremljeni na njih.

Dunаv kаskо osiguranjem  imаtе pоtpunu zаštitu оd svih štеtа nаstаlih u slučајu sаоbrаćајnе nеzgоdе (čаk i vаšоm krivicоm), pаdа ili udаrа nеkоg prеdmеtа, pоžаrа, еksplоziје, pоplаvе, оbеsti trеćih licа, krаđе...

Dunаv kаskо osiguranjem  pored pоtpune sigurnоsti vаšеg аutоmоbilа dоbiјаtе i mnоgо pоgоdnоsti:

  • mоgućnоst plаćаnjа prеmiје nа 2, 4 ili 12 mеsеčnih rаtа bеz uvеćаnjа
  • bоnus zа svаku gоdinu оsigurаnjа Bоnus pоmоć nа putu
  • 40% pоpustа nа оsigurаnjе Bоnus pоmоć nа putu
  • pоpust zа višе оsigurаnih vоzilа istоg vlаsnikа
  • pоpust pо оsnоvu ugrаdnjе urеđаја zа zаštitu оd krаđе.

 

Dоdаtnа prеdnоst Dunаv kаskо оsigurаnjа је tо štо brzо i rеаlnо prоcеnjuјеmо i nаdоknаđuјеmо štеtu.


AKCIJA !!!

Kasko osiguranje kalkulator

Podeli sa drugima