Šta je saobraćajna nesreća (nezgoda)?

Saobraćajna nesreća je događaj na putu ili drugom mestu otvorenom za javni saobraćaj ili koji je započeo na takvom mestu, u kome je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kome je jedno ili više lica poginulo ili povređeno ili je nastala materijalna šteta.

Da bi se jedan događaj mogao okarakterisati kao saobraćajna nezgoda (nesreća) bitno je da se :
1. Dogodio na površini koja je namenjena za saobraćaj
2. Da je učestvovalo najmanje jedno motorno vozilo u pokretu (pa čak i kada se vozilo samo pokrene, "otkoči" , pokrene unazad i obori pešaka...)
3. Da je u nezgodi nastala šteta, na licima (povrede zadobio pešak, putnik, vozač...) i/ili na stvarima (slupano je vozilo, oštećena bandera, ograda kuće itd, nekome su pri povredi polomljene naočare ili je u sudaru sa motociklistom motociklisti uništena kaciga ili motociklističko odelo).


online prijava štete   online prijava štete

Podeli sa drugima


kasko osiguranje