Putno zdravstveno osiguranje

Životno osiguranje

Popunite formu za cenovnik

Pol:
Opština prebivališta:
Ime i prezime:
Godina rođenja:
Zanimanje:
Kontakt telefon:
Kontakt e-mail:
Unesite kod sa slike:

Osiguranje - Vaša pitanja

Krivac u saobraćajnoj nezgodi sa polisom osiguravajućeg društva u likvidaciji

 

Pitanje iz oblasti osiguranja

Imao sam dva evropska izveštaja u kojima sam ja bio kriv a imam polisu "Takovo osiguranja", znam da su oni u likvidaciji pa me zanima hoće li mi polisa biti veća pri sledećoj registraciji ili ne?

 

Odgovor iz oblasti osiguranje

Činjenica da je Takovo osiguranje 31.07.2014 izgubilo licencu NBS apsolutno nema nikakve veze sa štetnim događajima koje ste prouzrokovali kao ni sa posledicama po Vas. Svi štetni događaji po osnovu osiguranja od auto-odgovornosti se evidentiraju u bazi podataka Udruženja osiguravača Srbije, na koju su povezane aplikacije za ugovaranje osiguranja svih osiguravajućih društava. Na taj način će Vam biti automatski obračunat malus, bez obzira gde ugovarate novu polisu osiguranja AO i čiju ste prethodnu polisu imali. Dakle, očekujte da Vam obračunata premija osiguranja od auto-odgovornosti za naredne registracije bude veća od prošlogodišnje. Više o bonusu i malusu možete pročitati u članku:Primena bonus - malus sistema na obračun premije osiguranja

 

kasko osiguranje osiguranje

 

Podeli sa drugima