Putno zdravstveno osiguranje

Životno osiguranje

Popunite formu za cenovnik

Pol:
Opština prebivališta:
Ime i prezime:
Godina rođenja:
Zanimanje:
Kontakt telefon:
Kontakt e-mail:
Unesite kod sa slike:

Osiguranje - Vaša pitanja

Nisam zadovoljan iznosom na koji mi je procenjena šteta

 

Pitanje iz oblasti osiguranja

Imao sam udes nedavno i pokrenuo postupak materijalne štete i dobio iznos koji smatram da nije dovoljan za odštetu motora pa me zanima kako ide pisanje žalbe i gde se to predaje, u osiguravajuću kuću ili negde drugo? Što se tiče nematerijalne štete pošto mi lečenje još uvek nije završeno, da li mogu da pokrenem postupak i za naplatu nematerijalne štete i da li ću da dobijem manje para ako sad pokrenem tj. ako ne sačekam završetak lečenja?

 

Odgovor iz oblasti osiguranje

Pretpostavljamo da je reč o šteti po osnovu osiguranja od auto-odgovornosti, i da je jasno definisano lice koje je izazvalo nesreću. Sudeći po tome da ste već dobili nekakvu ponudu za nadoknadu materijalne štete, verujemo da ste kompletirali dokumentaciju potrebnu za likvidaciju iste, i da tu nema nikakvih dilema. Ukoliko ste nezadovoljni ponuđenim iznosom nadoknade za materijalnu štetu, prva instanca kojoj treba da se obratite je Komisija za prigovore u društvu za osiguranje koje Vam i nadoknađuje štetu. Svako društvo za osiguranje, koje se bavi uslugama osiguranja od auto-odgovornosti, je dužno da, u okviru svoje organizacije, ima ovakvu vrstu komisije. Prigovor treba da bude u pisanoj formi sa navedenim argumentima Vašeg nezadovoljstva visinom naknade. Komisija je obavezna da Vam, takođe u pisanoj formi, odgovori na Vaš prigovor i obrazloži, takođe argumentovano, svoj stav. Ukoliko i dalje budete nezadovoljni odgovorom i ponudom za naknadu materijalne štete, sledeća instanca kojoj možete uputiti Vaš prigovor je Sektor za nadzor osiguranja pri Narodnoj banci Srbije (www.nbs.rs).

Što se tiče nadoknade za nematerijalnu štetu, savetujemo Vam da štetu svakako prijavite odmah, istom osiguravajućem društvu kojem ste prijavili i prethodnu. Apsolutno nema uticaja na iznos nadoknade trenutak kada prijavljujete štetu, već je važno da prikupite svu potrebnu lekarsku dokumentaciju kako bi se utvrdio osnov i iznos štete. Morate znati da je zakonski rok za likvidaciju štete 14 dana od datuma kompletiranja dokumentacije, tako da je Vaš trenutni status (još uvek traje lečenje) bitan samo za uspostavljanje roka za likvidaciju štete, a ne i za iznos nadoknade.

.

 

kasko osiguranje osiguranje

 

Podeli sa drugima