Prenos vlasništva vozila: Pravno lice na fizičko lice

 

 

U sledećem tekstu se nalaze koraci koji su bitni kada se prenos vlasništva vozila vrši sa pravnog lica na fizičko. Ostali koraci se ne razlikuju od klasične procedure prenosa vlasništva.
Razlikuju se dva slučaja: pravno lice (prodavac) je obveznik PDV-a a i pravno lice (prodavac) nije u sistemu PDV-a.

 

Pravno lice (prodavac) je obveznik PDV-a

 1. Prodavac (pravno lice) izdaje kupcu (fizičkom licu) fakturu na kojoj se nalazi cena sa iskazanim PDV-om

  • Iskazana vrednost cene vozila mora biti što bliže tržišnoj i najbolje je formirati na osnovu kataloga za procenu vrednosti vozila
  • Kupac (fizičko lice) preuzima fakturu i vrši uplatu navedenog iznosa na račun prodavca. U ovom slučaju kupac ne plaća porez na prenos vlasništva i ne pravi se kupoprodajni ugovor, već se umesto kupoprodajnog ugovora koristi faktura i uplatnica kao dokaz o uplati fakturisanog iznosa. Faktura i uplatnica se prilažu uz dokumentaciju u MUP-u
  • Slučaj kada je prodavac u PDV-u a prilikom nabavke vozila je platio PDV(čest slučaj).U ovim slučajevima takođe prodavac iako obveznik PDV-a on je platio PDV prilikom kupovine a sada prilikom prodaje plaća porez na prenos apsolutnih prava po stopi od 2,5 %.

 2. Pravno lice (prodavac) nije obveznik PDV-a

  1. Prodavac (pravno lice) izdaje kupcu (fizičkom licu) fakturu

   • Iskazana vrednost cene vozila mora biti što bliže tržišnoj i najbolje je formirati na osnovu kataloga za procenu vrednosti vozila
   • Kupac (fizičko lice) preuzima fakturu i vrši uplatu navedenog iznosa na račun prodavca. U ovom slučaju kupac plaća porez na prenos vlasništva pa se pravi kupoprodajni ugovor koji se kasnije uz ostalu dokumentaciju zajedno sa fakturom prilaže u MUP

  2. Važno:U svim ovim slučajevima plaćanje poreza može tehnički izvršiti bilo koja strana iz posla, bilo kupac ili prodavac.


Podeli sa drugima