Da li je moguće atestirati šlep-štanglu napravljenu u privatnoj režiji?

Da li je moguće atestirati šlep-štanglu napravljenu u privatnoj režiji? Napominjem da je u pitanju plan za kasniju serijsku proizvodnju i dalju prodaju.

Moguće je izvršiti ispitivanje Vaše šlep štangle isključivo u ovlašćenim laboratorijama, koje imaju mogućnost da izvrše ispitivanje predmetne šlep štangle na istezanje i pritisak. Savetovali bih Vas da prikupite svu dokumentaciju i račune koje ste koristili prilikom izrade. Možete se obratiti Mašinskom fakultetu u Beogradu, laboratoriji za ispitivanje i homologaciju vozila. ( http://ciah.mas.bg.ac.rs/ispitivanje.htm)

 

IP Sinhro

 

Podeli sa drugima