Iskustva sa osiguravajućim društvima u SrbijiAko imate bilo kakvo iskustvo sa osiguravajućim društvima u Srbiji kliknite na sliku i popunite formular. Popunite formular bez obzira da li ste imali pozitivno ili negativno iskustvo sa osiguranjem.

Ko može da popuni formular?

  • Korisnici osiguranja (osiguranici), bivši i sadašnji radnici osiguravajućih kompanija, brokerske kuće i agencije (zastupnici i posrednici u osiguranju) kao i tehnički pregledi.
  • Ako ste koristili obavezno osiguranje (autoodgovornost), dobrovoljna osiguranja (kasko, životno, putno zdravstveno, dobrovoljno zdravstveno, osiguranje imovine i bilo koje druge vidove osiguranja) ili imate primedbe, zamerke, sugestije...

    Vaši odgovori će koristiti opštem unapređenju usluga osiguravajućih kuća u Srbiji a biće od pomoći i korisnicima osiguranja prilikom odabira osiguranja bilo da je reč o izboru polise ili poslovne saradnje kao i zaposlenja.

Sa www.registracija-vozila.rs do boljeg i kvalitetnijeg osiguranja u Srbiji.