Šta ne treba raditi kada se desi saobraćajna nezgoda

Kada vam se dogodi saobraćajna nezgoda NIKAKO NEMOJTE:

  1. Potpisivati evropski zapisnik jer ste time onemogućili sebe da naplatite štetu koja je realno nastala na vozilu ( evropski izveštaj limitira obavezu osiguravača a sve dok stručno lice ne rasklopi vozilo realna šteta ne može da se sagleda). Često naizgled mala oštećenja kriju štetu od 2.000,00 i više evra.
  2. Uzimati novac od štetnika jer on poseduje polisu osiguranja od autoodgovornosti koju je dobio pri registraciji vozila (ako je njegovo vozilo registrovano) i koja služi da pokrije eventualne štete koje pretrpite u saobraćaju ne svojom krivicom.
  3. Pomerati vozilo sa lica mesta do dolaska MUP-a
  4. Odbijati pregled lekara - Lake telesne povrede stvaraju bolove tek kada nas popusti strah a i ogrebotina spade u laku telesnu povredu.

online prijava štete   online prijava štete

Podeli sa drugima


kasko osiguranje