Provera porekla vozila

Provera porekla vozila

Sajt www.registracija-vozila.rs u saradnji sa AMSS-Centarom za motorna vozila je počeo sa novim e-servisom u cilju da vlasnicima vozila, a pre svega onima koji nameravaju da kupe automobil, pruži neophodnu pomoć u proveri porekla svog budućeg ljubimca.

Provera porekla vlasnicima, i potencijalnim budućim vlasnicima daje odgovore na sledeća dva pitanja:

1. Da li postoji potraga za automobilom?
2. Da li je vozilo na regularan način odjavljeno iz zemlje iz koje se uvozi u Srbiju?

Pošto ne postoji jedinstvena baza u svetu na osnovu koje bi se vršila provera vozila, a u nekim zemljama te baze i ne postoje, onda se provera može vršiti u nekoliko segmenata, i to:


Tip "A". Provera vozila koje potiče iz neke od zemalja EU
Tip "B". Provera vozila iz Sjedinjenih Americkih Drzava ili Kanade.
Tip "C". Provera porekla vozila koja ne pripadaju ni jednoj od ove dve prethodne grupe.

Napomena:Kliknite na sliku za više informacija.
Vrsta provere

RSD

A

Provera porekla vozila iz poznate zemlje EU

8.000,00

B

Proveraporekla vozila - nepoznata zemlja**

10.000,00

C

Provera porekla vozila SAD, Kanada

10.000,00

**-slučaj različit od A ili C

Rokovi za ispostavu rezultata administrativne provere

 

Austrija

5 dana

Belgija

7 dana

Češka

3 dana

Danska

2 dana

Finska

2 dana

Francuska

4 dana

Holandija

5 dana

Italija

7 dana

Luksemburg

4 dana

Mađarska

5 dana

Nemačka

3 dana

Nemačka (orig. tablice)

36 sati

Norveška

2 dana

Poljska

4 dana

Slovačka

2 dana

Španija

5 dana

Švajcarska

5 dana

Švedska

2 dana

USA, Kanada

10 dana

Zemlja porekla nije poznata

10 dana