Putno zdravstveno osiguranje

Životno osiguranje

Popunite formu za cenovnik

Pol:
Opština prebivališta:
Ime i prezime:
Godina rođenja:
Zanimanje:
Kontakt telefon:
Kontakt e-mail:
Unesite kod sa slike:

Osiguranje - Vaša pitanja

Nadoknada za štetu ako je istekla vozačka dozvola?

 

Pitanje iz oblasti osiguranja

Da li lice koje nije krivo za saobraćajnu nezgodu, a istekla mu je vozačka dozvola,može od osiguranja dobiti nadoknadu za štetu?

 

Odgovor iz oblasti osiguranje

U situaciji koju ste naveli, ključno pitanje je ko je utvrdio odgovornost za nastalu štetu? Da bi osiguravajuće društvo pristupilo likvidaciji štete, neophodno je da utvrdi pravni osnov na osnovu validne dokumentacije. Najčešće se pravni osnov utvrđuje na osnovu policijskog zapisnika sa mesta uviđaja, a ukoliko tim zapisnikom nije jasno opredeljena krivica, čeka se presuda sudije za prekršaje. Dakle, ukoliko posedujete policijski zapisnik, ili presudu sudije za prekršaje, kojom se nedvosmisleno opredeljujete kao osoba koja nije okrivljena za saobraćajnu nezgodu, imate pravo da podnesete zahtev za nadoknadu štete po osnovu auto-odgovornosti, kod osiguravajućeg društva kod kojeg je osigurano vozilo koje je izazvalo nezgodu. Na koji način će činjenica da Vam je istekla vozačka dozvola uticati na okolnosti nezgode, opredeliće policajac sa mesta uviđaja ili sudija za prekršaje.

 

kasko osiguranje osiguranje

 

Podeli sa drugima