Član 115.

Kretanje po putu vozila, odnosno skupa vozila, koja ne ispunjavaju uslove u pogledu dimenzija (dužina, širina i visina), najveće dozvolјene ukupne mase ili osovinskog opterećenja, odnosno na kojima vozilo sa teretom premašuje najveće dozvolјene dimenzije (dužina, širina i visina) za pojedine vrste vozila, predstavlјa vanredni prevoz.

Vanredni prevoz se obavlјa na osnovu dozvole koju izdaje upravlјač puta. Dozvolom se mogu odrediti posebni uslovi pod kojima će se vanredni prevoz obaviti.

Kada je dozvolom određeno da pratnju vanrednog prevoza vrše policijski službenici, saglasnost za prevoz daje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Vanredni prevoz se mora obaviti u skladu sa uslovima koji su određeni u dozvoli za vanredni prevoz.

Kada je za obavlјanje vanrednog prevoza dozvolom za obavlјanje vanrednog prevoza određeno da se vanredni prevoz obavlјa u pratnji policije, troškovi pratnje padaju na teret prevoznika.

Bliže uslove o načinu obalјanja vanrednog prevoza i vozilima kojima se taj prevoz obavlјa, donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja

Podeli sa drugima