kasko osiguranje

Životno osiguranje

Popunite formu za cenovnik

Pol:
Opština prebivališta:
Ime i prezime:
Godina rođenja:
Zanimanje:
Kontakt telefon:
Kontakt e-mail:
Unesite kod sa slike:
autocentar vms

Aktuelno - Registracija Vozila novosti

Primena bonus malus sistema od 01.09.2011. godine

Od septembra 2011 godine se primenjuje bonus malus sistem pri sklapanju ugovora o osiguranju (osiguranje od autoodgovornosti) prilikom registracije vozila. Vozači koji su imali prijavljenu štetu plaćaće veći iznos za polisu obaveznog osiguranje.

Ako je osiguranje od autoodgovornosti za određeno vozilo trajalo najmanje godinu dana, a u prethodnom periodu nije bilo prijavljenih šteta i nije bilo prekida dužeg od 3 godine, osiguraniku se za sledeći period odobrava jedan premijski stepen niže od premijskog stepena koji je bio po prethodnoj polisi.

Ako je osiguranje od autoodgovornosti za određeno vozilo trajalo najmanje godinu dana, a u prethodnom periodu bilo prijavljenih šteta i nije bilo prekida dužeg od 3 godine, osiguraniku se za sledeći period za svaku štetu pomera za tri premijska stepena od premijskog stepena koji je bio po prethodnoj polisi. Sve prijavljene štete iz jednog štetnog događaja, smatraju se jednom štetom.

Na kratkoročna osiguranja- osiguranja zaključena na kraći period od godinu dana - »proba tabilice i privremene tablice » kao i na osiguranje vozila sa inostranim registarskim oznakama- »granično osiguranje« se sistem bonus malusa ne primenjuje, i osiguranje se zaključuje sa osnovnim premijskim stepenom - 4-tim.

 

 

Koeficijenti premijskih stepena

 

Premijski stepeni (i) Koeficijenti premijskih stepena (ki)
1 0.85
2 0.9
3 0.95
4 (osnovni premijski stepen) 1
5 1.15
6 1.3
7 1.5
8 1.7
9 1.9
10 2.1
11 2.3
12 2.5

 

NAPOMENA: Bonus i malus su vezani za vlasnika vozila, a ne za vozilo.To znači da se prilikom otuđenja vozila (promena vlasništva) ne gubi pravo na bonus, odnosno malus.

Mesto na polisi na kome se nalazi premijski stepen je uokvireno crvenom bojom na slici ispod. Kliknite na sliku ispod.

Korisni linkovi:
Uticaj saobraćajnih nesreća na iznos bonusa -malusa
Prenos bonusa sa jednog na drugo vozilo

Podeli sa drugima